Tìm hiểu nghề lập trình viên máy tính

Lập trình viên máy tính là người viết ra những mã (code) tạo nên những ứng dụng phần mềm cho các hệ điều hành. Sau khi người phát triển phần mềm thiết kế một chương trình máy tính, lập trình viên viết mã để biến những thiết kế đó thành một bộ lệnh để máy tính thực hiện. Người này sẽ cho chạy thử chương trình để tìm ra lỗi và viết lại mã cho đến khi không còn lỗi nữa. Những chương trình đang được sử dụng cũng sẽ được lập trình viên đánh giá, cập nhật và có những điều chỉnh phù hợp.
Làm thế nào để trở thành một lập trình viên máy tính
Cơ hội trở thành lập trình viên máy tính của bạn sẽ cao hơn nếu bạn có bằng cử nhân các chuyên ngành khoa học máy tính, toán học hoặc hệ thống thông tin. Một số nhà tuyển dụng cũng đồng ý nhận bạn với bằng kế toán, tài chính hay kinh doanh, miễn là bạn đã từng học qua những lớp khoa học máy tính. Hoặc bạn cũng có thể tìm việc với bằng liên kết chuyên ngành khoa học máy tính.
Trong lĩnh vực này, bởi vì kinh nghiệm làm việc cũng quan trọng không kém bằng cấp, bạn nên đi thực tập trước trong thời gian còn đi học. Một khi đã bắt đầu làm việc, bạn sẽ phải cập nhật liên tục kỹ năng của mình bằng cách học thêm những ngôn ngữ lập trình mới. Có được chứng nhận về nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng là một lợi thế.

Những kỹ năng mềm nào cần thiết để thành công trong nghề lập trình
Ngoài những kỹ năng về chuyên môn đạt được từ đào tạo bài bản và kinh nghiệm làm việc, bạn cũng cần những kỹ năng mềm sau đây để thành công trong lĩnh vực lập trình:
• Đọc hiểu: Bạn phải đọc hiểu những hướng dẫn bằng văn bản.
• Giải quyết vấn đề: Lập trình viên phải xác định được những vấn đề.
• Tư duy phản biện: Trong khi giải quyết vấn đề và đưa ra những quyết định, bạn cần biết cân đo đong đếm những lựa chọn của mình để chọn ra phương án tối ưu nhất.
• Chủ động lắng nghe: Kỹ năng này giúp bạn hiểu những hướng dẫn từ các thành viên còn lại trong nhóm làm việc.
• Chú ý đến chi tiết và xử lý sự cố: Bạn phải có khả năng tìm ra những lỗi nhỏ trong các mã và sửa lại chúng.
Vai trò và trách nhiệm
Bạn tự hỏi một lập trình viên sẽ làm những công việc gì ? Dưới đây là một số nhiệm vụ điển hình được trích ra từ quảng cáo trực tuyến cho vị trí lập trình viên máy tính của trang Indeed.com:
• “Phát triển, kiểm tra và vận hành những chương trình máy tính trên những nền tảng máy tính/hệ điều hành khác nhau”
• “Hỗ trợ phát triển một hệ thống thông tin mới trên nền tảng trang web”
• “Phụ trách những công việc cần thiết trong quá trình định nghĩa, thiết kế, xây dựng lên, kiểm tra và vận hành những hệ thống máy tính tự động”
• “Thường xuyên xem lại chương trình và có những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo chương trình hoạt động chính xác”
• “Xác nhận chương trình vận hành bằng cách kiểm thử, sửa đổi chuỗi chương trình và/hoặc mã”
• “Tạo ra và phổ biến những sơ đồ kỹ thuật để hỗ trợ công việc mã hóa”
• “Tích hợp những tính năng mới vào các ứng dụng đã có sẵn”