Tìm hiểu nghề lập trình viên máy tính

Lập trình viên máy tính là người viết ra những mã (code) tạo nên những ứng dụng phần mềm cho các hệ điều hành. Sau khi người phát triển phần mềm thiết kế một chương trình máy tính, lập trình viên viết mã để biến những thiết kế đó thành một bộ lệnh để máy …